Λίστες Ταχυδρομείου Hellug


Πρόκειται για λίστες ταχυδρομείου (mailing lists) που σκοπό έχουν την γρήγορη ενημέρωση, την επίλυση αποριών και τις γενικές συζητήσεις. Όλες οι διαθέσιμες λίστες που φιλοξενούνται στον Hellug μπορούν να βρεθούν εδώ.
Βασικές Λίστες
  • Linux Greek Users: Η γενική λίστα συζητήσεων
  • Hellug: Οι δημόσιες συζητήσεις για τα θέματα του σύλλογου Hellug
  • Migrate To Linux: Η λίστα του σύλλόγου για τους αρχαίους χρήστες
  • Members: Η λίστα για τα εσωτερικά θέματα του συλλόγου
  • I18ngr: Η λίστα ασχολείται κυρίως με συζητήσεις που αφορούν τις ελληνικοποιήσεις και μεταφράσεις εφαρμογών ανοικτού λογισμικού
  • Unix Admin Gr: Η λίστα όπου όλοι όσοι ασχολούνται με το Unix επαγγελματικά στην Ελλάδα
 
 
Είστε νέος χρήστης των λιστών; Διαβάστε:

 

 


 

Εκδηλώσεις 12/09/2015 - Εργαστήριο 2015

Ακολουθήστε τον HEL.L.U.G.