Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τροποποιηθεί, αντιγραφεί και διανεμηθεί, χωρίς περιορισμούς.


Πιο συγκεκριμένα διασφαλίζονται οι παρακάτω 4 ελευθερίες:

Περισσότερα...

Εκδηλώσεις 12/09/2015 - Εργαστήριο 2015

Ακολουθήστε τον HEL.L.U.G.